İŞ İLİŞKİLERİMİZ

Şirketimizle İlişkilerimiz

En yetkin çalışana sahip olan, bu çalışanları bünyesinde tutan ve yetkinliklerini sürekli geliştiren teknolojik inovasyonu sağlayan işletmelerin büyük bir rekabet gücü elde ettiğini biliyoruz.

Bir şirketin kalitesi, o şirketi oluşturan bireylerin kalitelerinin toplamıdır. Çalışanlarımızın her yönüyle nitelikli, her birinin görevi ve düzeyi itibariyle evrensel gelişmişlik standartlarına ulaşmış bireyler olduklarına inanıyoruz.

Çalışanlarımızın yüksek niteliklerini gerek işlerini yaparken gerekse de toplum içinde her zaman göstermelerini istiyoruz.

Çalışanlar olarak şirketin hedeflerine ve yararlarına uygun olmayan ve bağımsız karar vermemizi engelleyen veya engelleyebilecek her türlü ilişki ve faaliyetten kaçınırız.

İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

Birbirimiz ile olan ilişkilerimiz karşılıklı saygı, güven ve şirkete bağlılık esasına dayanır. Biz, çalışanlarımızın şirkete olan güçlü bağlılığı ve bu bağlılığın sağladığı başarı ile gurur duyuyoruz.

Çalışanlar, şirketin hedeflerine ulaşmak için üstün çaba ve performans sergileyen takımın ayrılmaz parçalarıdır. İş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, başarılı bir takımın üyeleri arasındaki ilişki gibi olmalıdır.

Müşterilerimizle İlişkilerimiz

Başarımızın müşterilerimizle olan dürüstlük, ahlaki ve karşılıklı güvene dayalı olan ilişkilerimize bağlı olduğuna inanıyoruz.